Bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình giao thông
Tỉnh Thái Nguyên xác định, bên cạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp thì hạ tầng giao thông là động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội. Thời gian vừa qua, tỉnh, các cơ quan chức năng tích cực
Thắp lửa niềm tin nơi tâm dịch
Sẽ đọng mãi trong tâm trí tôi hình ảnh PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu xông pha trong những ngày Bình Dương căng thẳng nhất với dịch bệnh. Ông như cánh chim không mỏi giữa tâm dịch với một trái tim nhiệt thành