Thứ sáu, 12/11/2021 17:36 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT đưa các các quan điểm về phục hồi phát triển kinh tế

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần mạnh dạn hơn, để phục hồi phát triển kinh tế, phục hồi DN, vừa tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, vừa tăng thu ngân sách, đảm bảo an toàn nợ công, bội chi.

Sáng 12/11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời 4 câu hỏi của 4 đại biểu đặt ra từ chiều 11/ 11.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT đưa các các quan điểm về phục hồi phát triển kinh tế
Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng.

Mạnh dạn hơn để phục hồi phát triển kinh tế

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn (Hòa Bình) đặt câu hỏi về tình hình diễn biến dịch bệnh tiếp tục phức tạp, khó dự báo, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục tăng cao tác động đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

"Đề nghị Bộ trưởng cho biết, Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng các giải pháp, kịch bản gì để ứng phó với các diễn biến phức tạp này, quản trị được các rủi ro, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn trong thời gian tới" - đại biểu Sơn chất vấn.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Cao Sơn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết: Chúng tôi có tiếp cận theo 2 kịch bản, có chương trình phục hồi và không có. Từ đó xác định nợ công, bội chi lạm phát cho từng kịch bản.

Chúng tôi đang tính toán sử dụng công cụ chính sách tài khoá, tiền tệ, khả năng hấp thụ nền kinh tế ra sao. Quan điểm thì cần mạnh dạn hơn, để phục hồi phát triển kinh tế, phục hồi DN, vừa tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, vừa tăng thu ngân sách, đảm bảo an toàn nợ công, bội chi.

Bên cạnh đó là theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, nợ xấu, điều chỉnh linh hoạt cung tiền đảm bảo lamh phát, đảm bảo nguyên nhiên vật liệu, hàng hoa thiết yếu, đầu tư công hiệu quả... Đây là những vấn đề được đặt ra.

7 quan điểm tiếp cận, nguyên tắc xây giải pháp phục hồi kinh tế

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương), Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết quan điểm cách tiếp cận, quan điểm nguyên tắc xây dựng giải pháp phục hồi kinh tế bao gồm:

Một là chúng ta tiếp cận theo diễn biến tình hình dịch bệnh, tiến độ tiêm vaccine và khả năng cung ứng thuốc điều trị khi chuyển sang trạng thái bình thường mới là thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT đưa các các quan điểm về phục hồi phát triển kinh tế
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: Media Quốc hội.

Hai là từ đó, chủ động xây dựng các phương án, kịch bản để đối phó. Khi xây dựng chính sách thì xây dựng theo hướng mở để điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng đối tượng

Ba là vừa hỗ để phục hồi nhanh trong ngắn hạn, vừa phù hợp với chiến lược, kế hoạch 5 năm trong dài hạn.

Bốn là các chính sách phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế như an toàn tài chính quốc gia, hoạt động ổn định của các tổ chức tín dụng, các chỉ tiêu nợ công, bội chi, lạm phát.

Năm là các chính sách này phải hướng tới tác động cả về phía cung – cầu, cả về kinh tế lẫn an sinh xã hội, lao động việc làm, có trọng tâm trọng điểm.

Sáu là phù hợp với khả năng huy động trả nợ.

Cuối cùng là có nhóm nhiệm vụ, giải pháp để kiểm soát, giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả và đảm bảo đạt các mục tiêu đề ra, cũng như quan điểm nguyên tắc phục hồi trong chương trình này.

Tin mới