Thứ sáu, 01/10/2021 09:13 (GMT+7)

Các tỉnh thành quy định việc đi lại của người dân từ hôm nay 1/10 như thế nào?

Từ hôm nay 1/10, một số quy định mới về việc di chuyển của người dân đi và đến các địa phương sẽ được áp dụng.

Từ hôm nay 1/10, một số quy định mới về việc di chuyển của người dân đi và đến các địa phương sẽ được áp dụng.

Các tỉnh thành quy định việc đi lại của người dân từ hôm nay 1/10 như thế nào? - Ảnh 1.
Các tỉnh thành quy định việc đi lại của người dân từ hôm nay 1/10 như thế nào? - Ảnh 2.
Các tỉnh thành quy định việc đi lại của người dân từ hôm nay 1/10 như thế nào? - Ảnh 3.
Các tỉnh thành quy định việc đi lại của người dân từ hôm nay 1/10 như thế nào? - Ảnh 4.
Các tỉnh thành quy định việc đi lại của người dân từ hôm nay 1/10 như thế nào? - Ảnh 5.
Các tỉnh thành quy định việc đi lại của người dân từ hôm nay 1/10 như thế nào? - Ảnh 6.
Các tỉnh thành quy định việc đi lại của người dân từ hôm nay 1/10 như thế nào? - Ảnh 7.
Các tỉnh thành quy định việc đi lại của người dân từ hôm nay 1/10 như thế nào? - Ảnh 8.
Các tỉnh thành quy định việc đi lại của người dân từ hôm nay 1/10 như thế nào? - Ảnh 9.
Các tỉnh thành quy định việc đi lại của người dân từ hôm nay 1/10 như thế nào? - Ảnh 10.
Các tỉnh thành quy định việc đi lại của người dân từ hôm nay 1/10 như thế nào? - Ảnh 11.

Tin mới