Thứ năm, 20/01/2022 11:12 (GMT+7)

Cúng ông Công ông Táo ở ban thờ hay ở Bếp thì đúng

Người Việt ta thường có quan niệm, ông Công Ông Táo lo việc bếp núc trong gia đình nên các ngài sống ở bếp, do đó phải cúng ở Bếp, điều này có đúng hay sai

Người Việt ta thường có quan niệm, ông Công Ông Táo lo việc bếp núc trong gia đình nên các ngài sống ở bếp, do đó phải cúng ở Bếp, điều này có đúng hay sai

1. Ông Công Ông Táo là ai

Ông Công Ông Táo là để chỉ 3 Vị : Thổ Công, Thổ Địa và Thổ Kỵ

Thổ Công là ngài cai quan các việc nhà

Thổ Địa là ngài cai quản vùng đất ở nơi đó như thôn xóm…

Thổ Kỳ là ngài cai quản việc chăn nuôi gia súc, bếp núc..

Bếp thường là chỗ gia đình ngồi sum họp, cho nên ngài Táo Quân là người hiểu hết các chuyện trong nhà, nguyên do là do Gia đình nói chuyện gì thì đều ngồi nói chuyện ở đây. Phong tục tập quán ngày 23 âm lịch là ngày cúng ông Táo để tiễn ngài về trời báo cáo các việc năm qua mà gia đình đã làm dưới hạ giới

2. Cúng Ông Công Ông Táo ở Bếp là Sai

Theo Quan điểm của Đạo Phật thì Bếp có thần linh. Cúng Ông Công Ông Táo ở Bếp là sai. Theo Đại Đức Thích Trúc Thái Minh: Táo Quân là các vị thần, do đó khi cúng các ngài phải chọn nơi thờ cúng sạch sẽ, đặt ở nơi trang nghiêm, trang trọng. Đó cũng là sai lầm của người Việt khi nghĩ rằng, các ngài Táo Quân lo việc bếp núc trong gia đình nên phải cúng ngài ở Bếp.

Tin mới