Văn khấn cầu duyên khi đi chùa cầu duyên đầu năm 2023
Bài văn khấn cầu duyên trong bài viết sau đây sẽ giúp các bạn biết cách khấn lễ cầu duyên khi đi chùa cũng như ở nhà để tìm được ý trung nhân. Sau đây là cách sắm lễ cầu duyên cũng như bài khấn cầu duyên chuẩn nhất, mời các bạn cùng tham khảo.