Phát minh đột phá: Kẹo cao su giúp... giảm lây Covid-19
Các nhà khoa học Mỹ đã sáng chế ra một loại kẹo cao su giúp... bẫy virus SARS-CoV-2. Sử dụng nó trước khi làm việc gì phải tháo khẩu trang, như khám răng, sẽ giúp bạn không lây bệnh cho người đối diện nếu lỡ mắc Covid-19 mà không biết.