Hà Nội khi nào dừng giãn cách xã hội?
Theo các chuyên gia, kết quả xét nghiệm diện rộng đợt 2 của Hà Nội cho kết quả âm tính nhiều sẽ là tín hiệu khả quan trong việc khoanh vùng F0 ngoài cộng đồng. Đây là một trong những điều kiện quyết định đến việc có nên tiếp tục hay dừng giãn cách xã hội.