Chấn chỉnh những bất cập tại lễ hội chùa Hương
Lễ hội chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) năm 2023 có nhiều đổi mới để đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách về với miền đất Phật. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng “chặt chém” giá cả, chèo kéo tranh giành khách…