Cảnh báo thủ đoạn giả mạo công ty tài chính để chiếm đoạt tiền 'xác minh khả năng chi trả khoản vay'
Theo VietCredit, một số cá nhân đã bị Công ty Cổ phần tài chính Tín Việt Space lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức yêu cầu các cá nhân này chuyển khoản một số tiền bắt buộc vào tài khoản cá nhân được chỉ định để “xác minh khả năng chi trả khoản vay”