Từ 0h ngày 23/8, những ai ở TPHCM được ra đường?
Từ 0h ngày 23/8 đến ngày 6/9/2021, người dân tham gia giao thông bắt buộc có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định. Các cơ quan cấp giấy phải thông báo số lượng và ký hiệu về Công an TPHCM để kiểm tra, giám sát.