Giá USD chưa ngừng rơi
Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục rơi thêm vài trăm đồng trong phiên đầu tuần này, trong khi đó, giá USD tự do đã tăng trở lại.