Sắp có siêu vaccine COVID-19?
Cho đến nay, các khoa học đang trong giai đoạn đầu trong việc phát triển một loại siêu vaccine COVID-19 cho tất cả các biến thể coronavirus.
Vaccine Covid-19 duy trì hiệu quả trong bao lâu?
Vaccine Covid-19 vẫn hiệu quả bảo vệ người dùng khỏi triệu chứng nặng và nguy cơ tử vong, song giảm hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm sau khoảng 5 đến 6 tháng, vì vậy nhiều quốc gia tiêm liều ba.