Thứ bảy, 14/01/2023 09:32 (GMT+7)

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Thìn

Gia chủ tuổi Thìn chọn người xông đất 2023 tuổi nào thì đẹp và hợp mệnh? Xem tuổi xông đất người tuổi Thìn 2023 sẽ giúp các gia chủ tuổi Giáp Thìn, Bính Thìn, Canh Thìn, Mậu Thìn, Nhâm Thìn chọn được người xông nhà, xông đất đầu năm

Chọn tuổi xông nhà 2023 hợp mệnh người tuổi Thìn sẽ giúp gia chủ bình an, may mắn, phú quý trong năm mới.

tm-img-alt

Tuổi xông đất 2023 cho gia chủ tuổi Giáp Thìn

Tuổi TỐT - Đinh Hợi 1947 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Tân Sửu 1961 (Trung bình), Canh Tý 1960 (Trung bình), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình), Bính Tuất 1946 (Trung bình).

Tuổi XẤU - Ất Dậu 1945 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Ất Mão 1975 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Nhâm Tuất 1982 (Xấu), Đinh Sửu 1997 (Xấu).

Tuổi xông đất 2023 gia chủ tuổi Bính Thìn

Tuổi TỐT - Tân Hợi 1971 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Ất Mùi 1955 (Trung bình), Nhâm Thân 1992 (Trung bình), Tân Tỵ 2001 (Trung bình), Bính Thân 1956 (Trung bình), Giáp Thân 1944 (Trung bình), Tân Sửu 1961 (Trung bình).

Tuổi XẤU - Đinh Dậu 1957 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Ất Mão 1975 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Đinh Sửu 1997 (Xấu).

Tuổi xông đất 2023 cho gia chủ tuổi Canh Thìn

Tuổi TỐT - Đinh Hợi 1947 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Ất Dậu 1945 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá).

Tuổi XẤU - Canh Tuất 1970 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu).

Tuổi xông đất đầu năm mới 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thìn

Tuổi TỐT - Đinh Mùi 1967 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá), Ất Dậu 1945 (Trung bình), Qúy Tỵ 1953 (Trung bình), Bính Ngọ 1966 (Trung bình), Ất Mão 1975 (Trung bình), Giáp Dần 1974 (Trung bình), Đinh Sửu 1997 (Trung bình).

Tuổi XẤU - Đinh Dậu 1957 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Tân Sửu 1961 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu).

Tuổi xông đất Tết Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn

Tuổi TỐT - Giáp Thân 1944 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Trung bình), Ất Mùi 1955 (Trung bình), Qúy Hợi 1983 (Trung bình), Nhâm Dần 1962 (Trung bình), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình), Giáp Dần 1974 (Trung bình)

Tuổi XẤU - Tân Mão 1951 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Tân Sửu 1961 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu), Mậu Dần 1998 (Xấu), Kỷ Mão 1999 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu).

Tin mới